python/2.4/pkg/MESSAGE

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

python/2.4/pkg/MESSAGE

ian@
Give actual commands, and filenames in correct order, so users
can copy and sudo under X.

OK?

Index: pkg/MESSAGE
===================================================================
RCS file: /cvs/ports/lang/python/2.4/pkg/MESSAGE,v
retrieving revision 1.1.1.1
diff -u -r1.1.1.1 MESSAGE
--- pkg/MESSAGE 7 Jun 2005 01:12:55 -0000 1.1.1.1
+++ pkg/MESSAGE 10 Nov 2005 00:42:14 -0000
@@ -1,3 +1,4 @@
-If you want to use this package as your default system python, make
-${PREFIX}/bin/python a symlink to ${PREFIX}/bin/python2.4 and
-${PREFIX}/bin/pydoc a symlink to ${PREFIX}/bin/pydoc2.4.
+If you want to use this package as your default system python, create
+symbolic links like so:
+ln -s ${PREFIX}/bin/python2.4 ${PREFIX}/bin/python
+ln -s ${PREFIX}/bin/pydoc2.4  ${PREFIX}/bin/pydoc

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: python/2.4/pkg/MESSAGE

Aleksander Piotrowski
Ian Darwin <[hidden email]> wrote:

> Give actual commands, and filenames in correct order, so users
> can copy and sudo under X.
>
> OK?

Yeah, why not.  But please don't commit your change.  I'm going to
play with python this weekend (like update it to 2.4.2 and switch our
default python version to 2.4) so I'll include your change, OK?

Alek
--
- Gdyby cała rosa była z diamentów - odezwał się Pablo - bylibyśmy bogaci.
Moglibyśmy chodzić pijani całe życie.
Ale Pilon, którego skaziło przekleństwo realizmu, powiedział:
- Wszyscy mieliby za dużo diamentów, spadłyby w cenie. A wino zawsze kosztuje
dużo pieniędzy. Gdyby tak choć przez jeden dzień popadało winem i gdybyśmy
mieli wielkie naczynie, w które dałoby się go nałapać...
 -- John Steinbeck, Tortilla Flat