[d-bug@psconsult.nl: [D-BUG] BSD evenementen op komst, D-BUG gaat verder]

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[d-bug@psconsult.nl: [D-BUG] BSD evenementen op komst, D-BUG gaat verder]

Otto Moerbeek
Hallo BSD-ers,

Na een aantal jaren waarin er regelmatig BSD events werden georganiseerd
door D-BUG is het, vooral door gebrek aan mensen die de kar wilden
trekken, enige jaren stil geweest.  In 2008 hebben Cor en ik geprobeerd
om BSD weer op de kaart te krijgen in Nederland.  Er zijn inmiddels een
tweetal BSD communitydagen geweest in Utrecht en nog wat kleinere events.

Over bezoekers hebben we niet te klagen, er blijkt duidelijk behoefte
aan BSD events in Nederland.  En gelukkig horen we de laatste tijd ook
geluiden van mensen die mee willen helpen met het organiseren van BSD
activiteiten.

Inmiddels zijn er een tweetal events gepland, in december mogen we weer,
net als in 2008 en 2009, een BSD communitydag organiseren te gast bij de
NLLGG en voor 2011 hebben we een uitnodiging aangenomen om EuroBSDcon in
Nederland te organiseren.  De communitydag zal op zaterdag 11 december
plaatsvinden en EuroBSDcon van donderdag 6 t/m zondag 9 oktober 2011.

Om alles op een rijtje te zetten en te kijken wie wat wil en kan doen
willen we graag binnenkort bij elkaar komen in D-BUG verband.  Het is de
bedoeling om dan spijkers met koppen te slaan voor EuroBSDcon 2011, er
moeten een organising committee en een programma comittee gevormd worden
die onder de (als het goed is) inmiddels opgerichte europese EuroBSDcon
Foundation de conferentie vorm gaan geven.

De BSD communitydag in december zal, iets kleiner van opzet moeten worden
dan de afgelopen twee jaren omdat de school waar de NLLGG bijeenkomt de
aula heeft verbouwd tot enkele kleinere lokalen.  Cor en ik zouden graag
één of twee nieuwe mensen willen toevoegen aan de programmacomissie die
de afgelopen twee jaren slechts uit ons beiden bestond.

Als we dan binnenkort toch bijeenkomen zouden we ook graag willen
evalueren hoe D-BUG er voor staat, wat er van D-BUG wordt verwacht en
wat er moet gaan gebeuren met de D-BUG website en mailinglijst(en).

Wij horen graag wie er op deze vergadering aanwezig willen zijn, we
proberen een locatie in midden Nederland (regio Utrecht) te krijgen,
maar dat hangt ook af van de datum.  Mogelijke data op korte termijn
zouden kunnen zijn:

    zaterdagmiddag 6 november
    zaterdagmiddag 13 november

Als je betrokken wilt zijn bij D-BUG en/of EuroBSDcon 2011 reageer
dan a.u.b. (ook als je beide genoemde data niet kunt).

Met vriendelijke groeten,

Paul Schenkeveld en Cor Hilbrink
_______________________________________________
D-bug mailing list
[hidden email]
http://www.d-bug.nl/mailman/listinfo/d-bug