bug

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

bug

peter wichers
ik heb een bug in de computer zitten. De bug heet bug data 2  bug datal
ikljalj4.  ik was aan het downloaden met het programma NewsLeecher  . ik
zoek een oplossing. afz p.wichers