beykoz acarkentte tapulu, krediye uygun muhteşem daire...

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

beykoz acarkentte tapulu, krediye uygun muhteşem daire...

wec elmar gayrimenkul
BEYKOZ ACARKENT'TE TAPULU VE KRED]YE UYGUN, HOME OF]S OLARAK DA
KULLANAB]LECEP]N]Z 4+1 300 M2 ,  DOPA MANZARALI,GOK TEM]Z, ]^ MERKEZ]
YAKININDA, UYGUN F]YATLI, ]Y] K]RA GET]R]L]  SATILIK DA]RE...  DA]RE RES]MLER]
EKTE YER ALMAKTADIR.

WECELMAR
0533 351 79 21