acarkent'te çok uygun tapulu krediye uygun satılık daire.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

acarkent'te çok uygun tapulu krediye uygun satılık daire.

wec elmar gayrimenkul
Acarkent'te 4+1 300 m2 home ofis olarak da kullan}labilecek tapulu ve krediye
uygun sat}l}k daire...

Fiyat} : 530.000 $

]lan detaylar}n} ekteki dosyada
 veya
 http://www.sahibinden.com/acarkent_te_wecelmar_dan_satilik_daireWQQaXQQ79564
37WQQpXQQdisplayitem&keyword=7956437   adresinde gvrebilirsiniz.

sahibinden.com sitesinde ilan numaras} 7956437