UPDATE: sysutils/expiretable 0.4->0.5

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

UPDATE: sysutils/expiretable 0.4->0.5

Johan Fredin
Hi ports@

A few improvements in the util that expire entries from pf tables based
on their age. It now includes a "smart" daemon mode.

Tested on i386. Diff attached.

(I'm going to send a separate diff to change to my new email address
throughout the tree, I'm leaving the old one in this port for now.)

/Johan

Index: Makefile
===================================================================
RCS file: /cvs/ports/sysutils/expiretable/Makefile,v
retrieving revision 1.1.1.1
diff -u -r1.1.1.1 Makefile
--- Makefile 2005/09/15 16:13:24 1.1.1.1
+++ Makefile 2005/11/10 01:30:40
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 COMMENT= "removes entries from pf tables based on their age"
 
-DISTNAME= expiretable-0.4
+DISTNAME= expiretable-0.5
 CATEGORIES= sysutils
 
 HOMEPAGE= http://expiretable.fnord.se/
Index: distinfo
===================================================================
RCS file: /cvs/ports/sysutils/expiretable/distinfo,v
retrieving revision 1.1.1.1
diff -u -r1.1.1.1 distinfo
--- distinfo 2005/09/15 16:13:24 1.1.1.1
+++ distinfo 2005/11/10 01:30:40
@@ -1,4 +1,4 @@
-MD5 (expiretable-0.4.tar.gz) = 85069036f09c1ce45b9f074772a87fe2
-RMD160 (expiretable-0.4.tar.gz) = 3ec6d25b9b27765203270c8a096b7e8af5507fe8
-SHA1 (expiretable-0.4.tar.gz) = e44e7fdae7c5fc351c54d16488b31e9df828b06a
-SIZE (expiretable-0.4.tar.gz) = 4376
+MD5 (expiretable-0.5.tar.gz) = 12e25729ac7f2229fadd80d5173ddade
+RMD160 (expiretable-0.5.tar.gz) = 13f3f12bd3872e67a8750e77b6a2b072a86e9e2f
+SHA1 (expiretable-0.5.tar.gz) = 75023b46dbfdcc2202f444fef8ba60c6470f1c61
+SIZE (expiretable-0.5.tar.gz) = 5081
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: UPDATE: sysutils/expiretable 0.4->0.5

Aleksander Piotrowski
Johan Fredin <[hidden email]> wrote:

> (I'm going to send a separate diff to change to my new email address
> throughout the tree, I'm leaving the old one in this port for now.)

And then we would have to bump PKGNAME for expiretable as MAITAINER line is a
part description of final package! (;

Just give us your new email address and I'll do the rest.

Alek
--
Schodzili, potem schodzili dalej, i jeszcze dalej [...]
- Nie wydaje mi się, żeby to przejście spełniało międzynarodowe normy dostępu
dla niepełnosprawnych - zauważyła Petra.
- Czego prawodawcy nie widzą, nie może nam zaszkodzić.
- To teoria, która już wielu ludzi doprowadziła do poważnych kłopotów...
 -- Orson Scott Card, Teatr Cieni