UPDATE: devel/p5-Term-Screen

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

UPDATE: devel/p5-Term-Screen

Jasper Lievisse Adriaanse
Hello,

here's a diff to bring devel/p5-Term-Screen up to date (to version 1.03).


Index: Makefile
===================================================================
RCS file: /cvs/ports/devel/p5-Term-Screen/Makefile,v
retrieving revision 1.3
diff -u -r1.3 Makefile
--- Makefile 21 Jun 2005 12:14:43 -0000 1.3
+++ Makefile 28 Nov 2005 17:57:25 -0000
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 COMMENT= "positioning screen based module"
 
-DISTNAME= Term-Screen-1.02
+DISTNAME= Term-Screen-1.03
 PKGNAME= p5-${DISTNAME}
 CATEGORIES= devel perl5
 
Index: distinfo
===================================================================
RCS file: /cvs/ports/devel/p5-Term-Screen/distinfo,v
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.2 distinfo
--- distinfo 5 Jan 2005 16:22:39 -0000 1.2
+++ distinfo 28 Nov 2005 17:57:25 -0000
@@ -1,4 +1,4 @@
-MD5 (Term-Screen-1.02.tar.gz) = 16495a66cf592840716c47898e6a6882
-RMD160 (Term-Screen-1.02.tar.gz) = 8a9bdacdc57bfc04ed3420a6cb2f9d769e962bac
-SHA1 (Term-Screen-1.02.tar.gz) = 17d0cbe3336f0c9ec8928857d4d93ea474145062
-SIZE (Term-Screen-1.02.tar.gz) = 7318
+MD5 (Term-Screen-1.03.tar.gz) = 1a57d3aa267d613a8897933a99f7110e
+RMD160 (Term-Screen-1.03.tar.gz) = 3691b58840e741f74aa28b7058e80098963116e3
+SHA1 (Term-Screen-1.03.tar.gz) = aa558bdc077f4b0356a369b42e9bc613d9d8c87b
+SIZE (Term-Screen-1.03.tar.gz) = 7778Cheers,
Jasper

--
"Security is decided by quality" -- Theo de Raadt

attachment0 (194 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: UPDATE: devel/p5-Term-Screen

Aleksander Piotrowski
Jasper Lievisse Adriaanse <[hidden email]> wrote:

> here's a diff to bring devel/p5-Term-Screen up to date (to version 1.03).

So, this time you don't want to maintain port that you are updating?

Alek
--
Prawdziwych przyjaciół tej nocy nie znalazł, w Monterey natomiast nie
brakowało przyjaciół fałszywych, do cna zepsutych alfonsów lub po prostu
dziewek, zawsze gotowych udostępnić człowiekowi upadek na dno piekieł. Joe,
który nie był bardzo moralny, nie miał wstrętu do piekła i upadku. Nawet to
lubił.
 -- John Steinbeck, Tortilla Flat

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: UPDATE: devel/p5-Term-Screen

Jasper Lievisse Adriaanse
On Mon, 28 Nov 2005 21:36:47 +0100
Aleksander Piotrowski <[hidden email]> wrote:

> Jasper Lievisse Adriaanse <[hidden email]> wrote:
>
> > here's a diff to bring devel/p5-Term-Screen up to date (to version 1.03).
>
> So, this time you don't want to maintain port that you are updating?
Steven@ already asked me and yes, I do want to maintain this port.

>
> Alek
Cheers,
Jasper

> --
> Prawdziwych przyjaciół tej nocy nie znalazł, w Monterey natomiast nie
> brakowało przyjaciół fałszywych, do cna zepsutych alfonsów lub po prostu
> dziewek, zawsze gotowych udostępnić człowiekowi upadek na dno piekieł. Joe,
> który nie był bardzo moralny, nie miał wstrętu do piekła i upadku. Nawet to
> lubił.
>  -- John Steinbeck, Tortilla Flat


--
"Security is decided by quality" -- Theo de Raadt

00000019.mimetmp (260 bytes) Download Attachment
attachment1 (194 bytes) Download Attachment