Release party op donderdag 29e?

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Release party op donderdag 29e?

chefren

Doen?

+++chefren

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Release party op donderdag 29e?

Floor Terra

Ik zal er zijn, maar kan niet lang blijven of iets organiseren.

Floor

Op 21 okt 2009 09:57 schreef "chefren" <[hidden email]>:


Doen?

+++chefren