Pio einai to username / password gia ta openbsd images?

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Pio einai to username / password gia ta openbsd images?

Theodore Papaioannou

Kalispera stin lista tha ithela na mou peite an einai dinaton ta username / password

Gia na katevasw to iso tou openbsd apo to bsd.gr

 

Greetz.