PATCH: graphics/py-Imaging

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

PATCH: graphics/py-Imaging

Eric Faurot
Hi,

In this patch:

- 1.1.5 -> 1.1.5p0
- add header files needed by modules using the Imaging C API

Eric.

py-Imaging.diff (1K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: PATCH: graphics/py-Imaging

Aleksander Piotrowski
Eric Faurot <[hidden email]> wrote:

> In this patch:
>
> - 1.1.5 -> 1.1.5p0
> - add header files needed by modules using the Imaging C API

I would love to review port that needs those header files.

Alek
--
- Młodzi Rzymianie czytają? - Maya zachęciła ją do zwierzeń [...] .
- To okropne, to straszliwy nałóg! Wirtualność jest przynajmniej interaktywna!
Nawet przy telewizji używa się centrów wizualnego odbioru informacji i
procesuje dialogi docierające przez uszy. Czytanie jest naprawdę szkodliwe,
niszczy oczy, wykrzywia kręgosłup, powoduje tycie!
 -- Bruce Sterling, Święty Płomień

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: PATCH: graphics/py-Imaging

Eric Faurot
On 11/28/05, Aleksander Piotrowski <[hidden email]> wrote:
> Eric Faurot <[hidden email]> wrote:
>
> > In this patch:
> >
> > - 1.1.5 -> 1.1.5p0
> > - add header files needed by modules using the Imaging C API
>
> I would love to review port that needs those header files.

In my particular case, I need it for the skencil port that has
been posted ont the list a while back.

Eric.