New: py-SOAPpy and py-fpconst

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

New: py-SOAPpy and py-fpconst

Damien Miller
Hi,

Here are two new ports:

http://www.mindrot.org/~djm/openbsd/py-fpconst.tgz

Is the "fpconst" module, basically some definitions and functions to
work with IEEE754 floating point special values. It is needed by:

http://www.mindrot.org/~djm/openbsd/py-SOAPpy.tgz

This is the SOAPpy implementation of SOAP and WSDL for Python. It
includes a fix for a bug that turns up in the regress test, but doesn't
try to fix the one that is known to fail in there.

BTW these have only been tested with Python 2.4.

Any feedback would be appreciated

-d

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: New: py-SOAPpy and py-fpconst

Aleksander Piotrowski
Damien Miller <[hidden email]> wrote:

> Here are two new ports:
>
> http://www.mindrot.org/~djm/openbsd/py-fpconst.tgz
>
> Is the "fpconst" module, basically some definitions and functions to
> work with IEEE754 floating point special values. It is needed by:

This on looks good (i.e. ok alek@ ;)

Tested on i386 and sparc64 with py2.3

Alek
--
Łatwo jest być nikim. I niczym. To nie wymaga umiejętności myślenia czy
planowania, nie trzeba się nad niczym zastanawiać, zawsze znajdziesz ludzi,
którzy się z tobą napiją, będą cię odwiedzać i w ogóle; każdy potrzebuje w
życiu odrobinę niczego, czyż nie?
 -- Kathe Koja, Zero

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: New: py-SOAPpy and py-fpconst

Aleksander Piotrowski
In reply to this post by Damien Miller
Damien Miller <[hidden email]> wrote:

> http://www.mindrot.org/~djm/openbsd/py-SOAPpy.tgz
>
> This is the SOAPpy implementation of SOAP and WSDL for Python. It
> includes a fix for a bug that turns up in the regress test, but doesn't
> try to fix the one that is known to fail in there.

This fine works fine as well but you should add
REGRESS_DEPENDS=${RUN_DEPENDS}.  Otherwise, regression test will have
more than one failure (;

Tested on sparc64 with py2.3

OK alek@

Alek
--
Żyjemy w pokojowym kraju. A wojna była w Jugosławii. Jeśli on nadal czuje się
jak na wojnie, niech do NATO się zapisze. Ma kopoty ze sprzętem. Rzadko kiedy
trafia w piłkę. Na Wiśle urwałby nogę Uche, dobrze że ten ma afrykańską. Jest
dobry w polu, ale jako nawóz.
 -- Bogusław Kaczmarek o Ivanie Udareviciu, Gazeta Wyborcza 23-08-2004

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: New: py-SOAPpy and py-fpconst

Eric Faurot
In reply to this post by Damien Miller
Hi,

SOAPpy fails to build without fpconst. I suggest the following patch:

--- 8< -----
--- py-SOAPpy/Makefile.orig     Fri Nov 11 16:39:50 2005
+++ py-SOAPpy/Makefile  Fri Nov 11 16:39:50 2005
@@ -20,7 +20,8 @@

 MASTER_SITES=  ${MASTER_SITE_SOURCEFORGE:=pywebsvcs/}

-RUN_DEPENDS=   ::devel/py-fpconst \
+BUILD_DEPENDS= ::devel/py-fpconst
+RUN_DEPENDS=   ${BUILD_DEPENDS} \
                ::textproc/py-xml

--- 8< -----

Another load-balancing suggestion:
why not putting py-fpconst into math rather than devel?

Otherwise, it works ok on amd64 with 2.4.

Eric.