Nettbank - Ny melding !

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nettbank - Ny melding !

SpareBank 1-2
SpareBank 1 Nettbank

SpareBank 1 ATM card: Suspendert
Internett-kontoen tilgang: Suspendert

Denne sikkerhetsoppdateringen merke til er e gi deg red om at en
mislykket
Passord Reset ble nylig forsxkt pe Internet Banking konto.

Hvis du er uvitende om disse endringene, kan du gjenopprette kontoen
bruker:

http://nettbank.sparebank1.no/portal/private/
< br> Takk for at du bruker SpareBank 1

Postadresse: Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo
Org.nr. SpareBank 1 Gruppen AS: 981 116 977

Du mottar denne e-posten som registrert abonnent av SpareBank 1 varsler.
Ved e abonnere pe og / eller bruke SpareBank 1,
du erkjenner avtale til vere Vilker for bruk.