Investicija

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Investicija

Ponudba
Investicija v Slovensko podjetje
 SpoCB!tovani,

 Posiljamo vam predlog za nalozbo, ki ni povezana z financnimi trgovi
 ali drugimi rizicnimi prijemi.

 Smo Slovensko podjetje, ki je v preteklem letu dodobra analiziralo trg
 kreditiranja fizicnih in pravnih oseb.

 Nase podjetje je registrirano pod kategorijo drugo kreditiranje in kot
 taksno zmozno poslovanja kreditiranja fizicnih in pravnih oseb.

 Ker smo v zadnjem casu zaznali povecano zanimanje po storitvah
 kreditiranja iscemo poslovnega partnerja z financnim vlozkom zaradi
 siritve dejavnosti.

 Financni partner z vlozkom je delezen fiksnih obresti mesecno, ki
 so po dogovoru.

 Nase podjetje se zavezuje z podpisom pogodbe in garancijami.

 Vsakedo, ki ga vec zanima sodelovanje z Slovenskim podjetjem,
 ga bomo toplo sprejeli.

 _Z spostovanjem,_

 _M2 Media d.o.o._
 C

 Sent to [hidden email]. [1]Unsubscribe | [2]Update Profile | [3]Forward to
a
Friend                                                            Email
Marketing Powered by MailChimp
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?aid=df90970f9b1da9e87956e738e&afl=1
   Links:
     1.
http://onlinewebshop.us2.list-manage.com/unsubscribe?u=df90970f9b1da9e87956e7
38e&id=ab73eb775c&e=95dca20a64&c=e2c213fbd2
     2.
http://onlinewebshop.us2.list-manage.com/profile?u=df90970f9b1da9e87956e738e&
id=ab73eb775c&e=95dca20a64
     3.
http://us2.forward-to-friend.com/forward?u=df90970f9b1da9e87956e738e&id=e2c21
3fbd2&e=95dca20a64