Brezplačno vam Izdelam Spletno Stran

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Brezplačno vam Izdelam Spletno Stran

Jolanda Dremelj
_Samo za vas BrezplaD
na_

Izdelava Spletne Strani!

   _Akcija traja do 27.4.2010_
   _Za vse tiste, ki E!e nimate izdelane lastne spletne strani
   pa bi to E>eleli vam jo v D
asu akcije izdelamo RES JE
   PRAV STE PREBRALI, POPOLNOMA ZASTONJ!_

   _Vse, kar potrebujemo od vas, je vsebina,
   ki jo E>elite objaviti ter slike._

   _Izdelujemo za podjetja in za posameznike. _

   _E e niste prisotni na internetu? Izgubljate ogromno
   potencialnih kupcev, novih stikov ali prijateljev!
   Pohitite saj bomo izdelali max. 10 brezplaD
nih strani!_

   *Pogoj za izdelavo brezplaD
ne spletne strani je, da se odloD
ite za
   gostovanje
   na naE!ih Slovenskih streE>nikih. [1]Klikni za Gostovanje
     Links:
       1.
http://google.us2.list-manage.com/track/click?u=d6c992df87713961942830742&id=
3c5f02be30&e=66cd2543f7

   Spodaj je galerija E>e izdelanih spletnih strani
   _Izdelano_
   _Izdelano_
   _Izdelano_
   _Izdelano_
   _Izdelano_
   _Izdelano_
   _Izdelano_
   _Izdelano_
   _Izdelano_
   _Izdelano_
   _Izdelano_
   _Izdelano_
   _Vse kar morate storiti je, da nam na to email
   sporoD
ilo odgovorite z tekstom, ki ga E>elite
   na spletni strani. Ter, da nam pripnete slike,
   ki jih E>elite na lastni spletni strani. Naknadni
   popravki so moE>ni kadarkoli._

   _*Pogoj  za  izdelavo  brezplaD
ne  spletne strani je, da se odloD
ite za
   gostovanje
   na naE!ih Slovenskih streE>nikih. __[2]Klikni za Gostovanje_
     Links:
       2.
http://google.us2.list-manage.com/track/click?u=d6c992df87713961942830742&id=
7ffab57356&e=66cd2543f7
[3]view email in browser |
 [4]unsubscribe |
   [5]update your profile | [6]forward to a friend
     Links:
       3.
http://us2.campaign-archive2.com/?u=d6c992df87713961942830742&id=ff15f77c18&e
=66cd2543f7
       4.
http://google.us2.list-manage1.com/unsubscribe?u=d6c992df87713961942830742&id
=587a52cfb6&e=66cd2543f7&c=ff15f77c18
       5.
http://google.us2.list-manage.com/profile?u=d6c992df87713961942830742&id=587a
52cfb6&e=66cd2543f7
       6.
http://us2.forward-to-friend1.com/forward?u=d6c992df87713961942830742&id=ff15
f77c18&e=66cd2543f7

   Za odajvo kliknite UNSUBSCRIBE
   Kvatal
Dublin
Dublin
Wilmington, Delaware 19801

 Email Marketing Powered by MailChimp
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?aid=d6c992df87713961942830742&afl=1
   Copyright (C) 2011 Kvatal All rights reserved.