Biilsim Egitimleri

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Biilsim Egitimleri

ZeruMax
ZeruMax Bili~im Hizmetleri

Temmuz 2008  Seminer

OLAPAN\ST\ DURUMDA

]^

S\REKL]L]P]

Epitmen:

Ekrem EY\POPLU

ETK]L] SUNUM HAZIRLAMADA TEKNOLOJ]

]PUGLARI

Epitmen:

Levent KARADAP

5 Temmuz 2008 / Larespark Otel (Taksim)

 09.30 - 18.00/ Katilim Bedeli 350 YTL+KDV

5 Temmuz 2008 / Larespark Otel (Taksim)

 09.30 - 17.00/ Katilim Bedeli 350 YTL+KDV

YAZILIM SEKTVR\NDE

HUKUK] SORUNLAR

SVZLE^MELER VE ANLA^MAZLIKLAR

Epitmen:

Ceyda Cemilli AKAYDIN

]NTERNET

REKLAMCILIPI

Epitmen:

Aytag MESTG]

12-13 Temmuz 2008 / Larespark Otel (Taksim)

 09.30 - 17.00/ Katilim Bedeli 600 YTL+KDV

12 Temmuz 2008 / Larespark Otel (Taksim)

 09.30 - 17.00/ Katilim Bedeli 350 YTL+KDV

YVNET]C]LER ]G]N

VER] ANAL]Z]

VER]YE DAYALI KARAR

VERME

Epitmen:

Levent KARADAP

]LER] EXCEL

EP]T]M]

Epitmen:

Cenk ]LT]R

13 Temmuz 2008 /  Larespark Otel (Taksim)

 09.30 - 17.00/ Katilim Bedeli 350 YTL+KDV

19-20 Temmuz 2008 / Larespark Otel (Taksim)

 09.30 - 17.00/ Katilim Bedeli 600 YTL+KDV

RAPOR TEKN]KLER]

VE S]STEMLER]

EXCEL UYGULAMALI

Epitmen:

Levent KARADAP

MS PROJECT

]LE

PROJE YVNET]M]

Epitmen:

Cenk ]LT]R

19 Temmuz 2008 / Larespark Otel (Taksim)

 09.30 - 17.00/ Katilim Bedeli 350 YTL+KDV

26-27 Temmuz 2008 / Larespark Otel (Taksim)

 09.30 - 18.00/ Katilim Bedeli 600 YTL+KDV

Kayit ve Ayrintili Bilgi Icin:

w w w . z e r u m a x . com  Tel 0 2 1 6  4 8 6  3 6  34