Baştan çıkarıcı push-up & dolgulu sütyenler. Üstelik kargonuz hediyemiz!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Baştan çıkarıcı push-up & dolgulu sütyenler. Üstelik kargonuz hediyemiz!

bonprix Newsletter
SayD1n [hidden email],

Mail programD1nD1z ya da sunucu ayarlarD1nD1z HTML mesajlarD1nD1
desteklemiyor.

Bu durum aynD1 zamanda gC<venlik sebeplerinden dolayD1 HTML mesajlarD1nD1
engellemiE olmanD1zdan kaynaklanabilir.

Bu yC<zden sizin iC'in, NewsletterbD1mD1zD1 gC<venli bir Eekilde
gC6rC<ntC<leyebileceDiniz ayrD1 bir link hazD1rladD1k.

En yeni moda trendlerini, bC<yC<k ucuzluk fD1rsatlarD1nD1 ve size C6zel diDer
pek C'ok avantajD1 gC6rC<ntC<lemek iC'in aEaDD1daki linke tD1klayD1n.

<a href="http://newsletter.bonprix.com.tr/re?l=jukc14I5litlh7I0&req=user.Email%3Dbugs%">http://newsletter.bonprix.com.tr/re?l=jukc14I5litlh7I0&req=user.Email%3Dbugs%
40openbsd.org%26message.id%3D1200194536%26message.PK%3D1200194536%26version%3
D1200194536%26em%3Dbugs%40openbsd.org

bonprixbde keyifli gezintiler ve kazanC'lD1 alD1EveriEler dileriz...

...bonprix.com.tr Ekibiniz.

NOT: Newsletter C<yeliDinizi sonlandD1rmak iC'in buraya tD1klayD1n
http://newsletter.bonprix.com.tr/re?l=jukc14I5litlh7I1&req=formhandler%5Bemai
l%5D%3Dbugs%40openbsd.org%26formhandler%5Bversion%5D%3D1200194536

KC<nye: http://newsletter.bonprix.com.tr/re?l=jukc14I5litlh7I2