ATHEROS 5005G

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ATHEROS 5005G

Pablo-15
Ola son espanhol pero tentarei expresarme o melhor q podo merquei 2 tarxetas (PCI e PCMCIA) e son recoñecidas polo kernel pero aparecen como que nao son configuradas probei a pcmcia nun portatil dun amigo con freebsd 6 (recoñecea coma un atheros 5212) e chego a obter ip dun access point por DHCP (non hay WEP) pero despois diso nao posso facer ping o resto das maquinas e por extension  a intenet e pareceme moi extraño buceando pola rede atopei isto informacion  http://www.atheros.com/pt/AR5005G.htm pero no caso de non estar soportado ou non chegar a estar  tentaria de cambialo por un ralink pero a verdade e que hay 2 años troquei un 5212 por un hermes e cando no openbsd foi soportado leveime unha decepcion.

A info de que estas tarxetas son Atheros 5005 a/b/g saqueina cun live cd do gentoo 2006

Saudos e Moito Obrigado

Pablo

_______________________________________________
OpenBSD mailing list
[hidden email]
http://neei.uevora.pt/mailman/listinfo/openbsd
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ATHEROS 5005G

Manuel Pata
Hey!
What version of openbsd are you running? Have you tried with -current
(from a snapshot for example)?

Check out this url for a list of supported hardware,
<http://www.openbsd.org/i386.html#hardware>.

AR521x devices are supported, but I haven't seen anything about AR5005.

Anyway, if the devices still don't work (if you see 'not configured' in
your dmesg), then you could donate one of the devices to an openbsd
developer.

-

¡Hey! ¿Qué versión del openbsd usted está funcionando? ¿Usted ha
intentado con '-current'? Compruebe fuera de este URL,
<http://www.openbsd.org/i386.html#hardware>, hay una lista del hardware
apoyado. Se apoyan los dispositivos de AR521x, pero no he visto
cualquier cosa sobre AR5005. De todas formas, si los dispositivos
todavía no funcionan (si usted ve 'not configured ' en su dmesg),
entonces usted podría donar uno de los dispositivos a un desenvolvedor
del openbsd.
(babelfish)

Pablo wrote:

> Ola son espanhol pero tentarei expresarme o melhor q podo merquei 2
> tarxetas (PCI e PCMCIA) e son recoñecidas polo kernel pero aparecen como
> que nao son configuradas probei a pcmcia nun portatil dun amigo con
> freebsd 6 (recoñecea coma un atheros 5212) e chego a obter ip dun access
> point por DHCP (non hay WEP) pero despois diso nao posso facer ping o
> resto das maquinas e por extension  a intenet e pareceme moi extraño
> buceando pola rede atopei isto informacion  
> http://www.atheros.com/pt/AR5005G.htm pero no caso de non estar
> soportado ou non chegar a estar  tentaria de cambialo por un ralink pero
> a verdade e que hay 2 años troquei un 5212 por un hermes e cando no
> openbsd foi soportado leveime unha decepcion.
>
> A info de que estas tarxetas son Atheros 5005 a/b/g saqueina cun live cd
> do gentoo 2006
>
> Saudos e Moito Obrigado
>
> Pablo
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _______________________________________________
> OpenBSD mailing list
> [hidden email]
> http://neei.uevora.pt/mailman/listinfo/openbsd

--
Manuel Pata
pata (ate) alface (dote) de
_______________________________________________
OpenBSD mailing list
[hidden email]
http://neei.uevora.pt/mailman/listinfo/openbsd